» محصولات » خشکبار » کشمش
دسته بندی ها
فیلترها
  • برتر
  • خشکپاک
  • مانی
  • کمتر از 250 گرم
  • 250 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
مویز 900 گرمی  Premium Quality

مویز 900 گرمی Premium Quality

558000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش طلائی 400 گرمی  Premium Quality

کشمش طلائی 400 گرمی Premium Quality

88000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش سبز 400 گرمی  Premium Quality

کشمش سبز 400 گرمی Premium Quality

112000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلوئی 900 گرمی  Premium Quality

کشمش پلوئی 900 گرمی Premium Quality

162000 تومان

تومان

خریدتعداد
مویز 250 گرمی برتر

مویز 250 گرمی برتر

160000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک

65000 تومان

تومان

خریدتعداد
مویز 450 گرمی خشکپاک

مویز 450 گرمی خشکپاک

300000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش طلایی 450 گرمی برتر

کشمش طلایی 450 گرمی برتر

115000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش دالار

کشمش دالار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش 300  گرمی گلستان

کشمش 300 گرمی گلستان

45000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش آفتابی مانی 450 گرم

کشمش آفتابی مانی 450 گرم

65000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش سبز 250 گرمی برتر

کشمش سبز 250 گرمی برتر

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلویی 250 گرمی برتر

کشمش پلویی 250 گرمی برتر

50000 تومان

تومان

خریدتعداد
مویز 450 گرمی برتر

مویز 450 گرمی برتر

299000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلویی 900 گرمی برتر

کشمش پلویی 900 گرمی برتر

170000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

کشمش سبز قلمی 450 گرمی برتر

140000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلویی 450 گرمی برتر

کشمش پلویی 450 گرمی برتر

85000 تومان

تومان

خریدتعداد
کشمش پلویی سلفونی گلها

کشمش پلویی سلفونی گلها

0 تومان

تومان

خریدتعداد