» لوازم الکتریکی » لامپ های کم مصرف
دسته بندی ها
فیلترها
 • شمعی
 • شمعی اشکی
 • نیم پیچ
 • FPL
 • هالوژنی
 • تیوبی
 • حبابی
 • رفلکتور
 • قارچی
 • لوتوس (اتحاد)
 • تمام پیچ
 • گل (فلاور)
 • دکوراتیو خیاری
 • دکوراتیو حبابی
 • دکوراتیو گلابی
 • سوزنی و ژله ای
 • بیشتر...
 • 1 تا 5 وات
 • 5.5 تا 10 وات
 • 10.5 تا 15 وات
 • 15.5 تا 20 وات
 • 20.5 تا 30 وات
 • 30.5 تا 50 وات
 • 50.5 تا 80 وات
 • 80.5 تا 105 وات
 • بیشتر از 105 وات
 • سیمی
 • G13
 • سرپیچ شمعی E14
 • سرپیچ معمولی E27
 • سرپیچ بزرگ E40
 • سوزنی G5.3
 • G9
 • استارتی G10
 • 220 ولت
 • 12 ولت
 • خزرشید
 • افراتاب
 • پارس شعاع توس
 • دلتا
 • پارس شوان
 • تکنوتل
 • شیله
 • TCL
 • کملیون
 • میتره
 • دینانور
 • سیماران
 • اسرام
 • نمانور (هالی استار)
 • بیشتر...
 • COB
 • CFL
 • SMD , LED
 • فیلامنتی
 • ادیسونی و دکوراتیو
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
9 وات شمعی اشکی E14 شمسه

9 وات شمعی اشکی E14 شمسه

39000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
12وات پایه شمعی فول پیچ دینانور

12وات پایه شمعی فول پیچ دینانور

60000 ریال

64000 ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
5 وات شمعی تورنادو T2فیلیپس

5 وات شمعی تورنادو T2فیلیپس

72000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 90 وات نیم پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 90 وات نیم پیچ خزرشید

292700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد خزرشید

لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد خزرشید

359200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 200 وات سرپیچ معمولی اتحاد خزرشید

لامپ کم مصرف 200 وات سرپیچ معمولی اتحاد خزرشید

719500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 12 وات شمعی و معمولی خزرشید

لامپ کم مصرف 12 وات شمعی و معمولی خزرشید

61600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 15 وات شمعی نیم پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 15 وات شمعی نیم پیچ خزرشید

66500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 9 وات شمعی خزرشید

لامپ کم مصرف 9 وات شمعی خزرشید

60500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 32 وات تمام پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 32 وات تمام پیچ خزرشید

92700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 50 وات تمام پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 50 وات تمام پیچ خزرشید

163000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 70 وات تمام پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 70 وات تمام پیچ خزرشید

221800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 25 وات نیم پیچ خزرشید

74700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 40 وات نیم پیچ خزرشید

لامپ کم مصرف 40 وات نیم پیچ خزرشید

112800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 12 وات نیم پیچ E14 افراتاب

لامپ کم مصرف 12 وات نیم پیچ E14 افراتاب

67000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۲۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۲۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۳۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۳۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

119000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۴۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۴۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

132000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۵۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۵۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

209000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۹۰ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۹۰ وات نیم پیچ E27 افراتاب

355000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۵ وات E27 فول پیچ افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۵ وات E27 فول پیچ افراتاب

76000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۸ وات E27 فول پیچ افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۸ وات E27 فول پیچ افراتاب

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۰۵ اتحاد E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۰۵ اتحاد E27 افراتاب

385000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۵۰ وات اتحاد E40 افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۵۰ وات اتحاد E40 افراتاب

599000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۲ وات فول پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۲ وات فول پیچ E27 افراتاب

67000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف ۱۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

لامپ کم مصرف ۱۵ وات نیم پیچ E27 افراتاب

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
12 وات E14 پارس شعاع توس

12 وات E14 پارس شعاع توس

61300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
12 وات E27 پارس شعاع توس

12 وات E27 پارس شعاع توس

61300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
18 وات E14 پارس شعاع توس

18 وات E14 پارس شعاع توس

65200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
18 وات E27 پارس شعاع توس

18 وات E27 پارس شعاع توس

65200 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
30 وات E27 پارس شعاع توس

30 وات E27 پارس شعاع توس

80900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
40 وات E27 پارس شعاع توس

40 وات E27 پارس شعاع توس

139600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
50 وات E27 پارس شعاع توس

50 وات E27 پارس شعاع توس

151300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
60 وات E27 پارس شعاع توس

60 وات E27 پارس شعاع توس

169500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
65 وات E27 پارس شعاع توس

65 وات E27 پارس شعاع توس

169500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
85 وات E27 پارس شعاع توس

85 وات E27 پارس شعاع توس

311000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
105 وات E27 پارس شعاع توس

105 وات E27 پارس شعاع توس

329000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
25 وات نیم پیچ پارس شعاع توس

25 وات نیم پیچ پارس شعاع توس

71800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
40 وات نیم پیچ پارس شعاع توس

40 وات نیم پیچ پارس شعاع توس

109600 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
105 وات اتحاد پارس شعاع توس

105 وات اتحاد پارس شعاع توس

333000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
150 وات اتحاد پارس شعاع توس

150 وات اتحاد پارس شعاع توس

573000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
200 وات اتحاد پارس شعاع توس

200 وات اتحاد پارس شعاع توس

731000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 11 وات فول پیچ شمعی دلتا

لامپ کم مصرف 11 وات فول پیچ شمعی دلتا

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 18 وات فول پیچ شمعی دلتا

لامپ کم مصرف 18 وات فول پیچ شمعی دلتا

59000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 15 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 15 وات فول پیچ E27 دلتا

57000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 20 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 20 وات فول پیچ E27 دلتا

63000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 18 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 18 وات فول پیچ E27 دلتا

59000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 25 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 25 وات فول پیچ E27 دلتا

69000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 30 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 30 وات فول پیچ E27 دلتا

78000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 45 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 45 وات فول پیچ E27 دلتا

129000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 55 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 55 وات فول پیچ E27 دلتا

137000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 11 وات سرپیچ شمعی اتحاد دلتا

لامپ کم مصرف 11 وات سرپیچ شمعی اتحاد دلتا

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 11 وات اتحاد E27 دلتا

لامپ کم مصرف 11 وات اتحاد E27 دلتا

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 20 وات نیم پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 20 وات نیم پیچ E27 دلتا

63000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 50 وات اتحاد E27 دلتا

لامپ کم مصرف 50 وات اتحاد E27 دلتا

139000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 80 وات فول پیچ دلتا

لامپ کم مصرف 80 وات فول پیچ دلتا

169000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد E27 دلتا

لامپ کم مصرف 105 وات اتحاد E27 دلتا

300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 105 وات طرح گل دلتا

لامپ کم مصرف 105 وات طرح گل دلتا

390000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 200 وات اتحاد E40 دلتا

لامپ کم مصرف 200 وات اتحاد E40 دلتا

680000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لامپ کم مصرف 11 وات فول پیچ E27 دلتا

لامپ کم مصرف 11 وات فول پیچ E27 دلتا

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد