» لوازم الکتریکی » دربازکن صوتی و تصویری
دسته بندی ها
فیلترها
 • صوتی
 • صوتی و تصویری
 • سیماران
 • تک نما
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پنل تصویری فراز 1تا 16 واحد (VFAC)

پنل تصویری فراز 1تا 16 واحد (VFAC)

1520000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فوژان 1تا 3 واحد (VFC)

پنل تصویری فوژان 1تا 3 واحد (VFC)

1520000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فوژان 4 تا 16 واحد(VFC)

پنل تصویری فوژان 4 تا 16 واحد(VFC)

1760000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مانیتور HS-40FL سیماران 4 اینچ

مانیتور HS-40FL سیماران 4 اینچ

1600000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مانیتور 4.3 اینچ سیماران

مانیتور 4.3 اینچ سیماران

1710000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فراز VFAC/D

پنل تصویری فراز VFAC/D

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فراز VFE8D/N

پنل تصویری فراز VFE8D/N

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فروز VFR2D

پنل تصویری فروز VFR2D

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فروز VFR10D

پنل تصویری فروز VFR10D

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پنل تصویری فروز VFR18D

پنل تصویری فروز VFR18D

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
درب بازکن صوتی F1

درب بازکن صوتی F1

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
درب بازکن صوتی F10D

درب بازکن صوتی F10D

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
درب بازکن صوتی F17C

درب بازکن صوتی F17C

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
درب بازکن صوتی 701 ساده

درب بازکن صوتی 701 ساده

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد