» لوازم الکتریکی » چراغ روشنایی » سایر
دسته بندی ها
فیلترها
 • LED
 • COB
 • SMD
 • تکنوتل
 • نمانور
 • 9 وات
 • 12 وات
 • 1 وات
 • 5 وات
 • 10 وات
 • 18 وات
 • 20 وات
 • 30 وات
 • 36 وات
 • 40 وات
 • 48 وات
 • 50 وات
 • 60 وات
 • 70 وات
 • 80 وات
 • 100 وات
 • 120 وات
 • 150 وات
 • 200 وات
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
چراغ سوله ای آلتون طرح آلفا کریستال

چراغ سوله ای آلتون طرح آلفا کریستال

3350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ سوله ای آلتون طرح بتا کریستال

چراغ سوله ای آلتون طرح بتا کریستال

2850000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ کارگاهی TR3100 تکنوتل

چراغ کارگاهی TR3100 تکنوتل

4800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ کارگاهی TR3150 تکنوتل

چراغ کارگاهی TR3150 تکنوتل

6800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن دفنی TR109 تکنوتل

نورافکن دفنی TR109 تکنوتل

450000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ نیزه ای NVC

چراغ نیزه ای NVC

780000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ خیابانی 50w تکنوتل TR 2050

چراغ خیابانی 50w تکنوتل TR 2050

4500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ خیابانی 100w تکنوتل TR 2100

چراغ خیابانی 100w تکنوتل TR 2100

6000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ضد نم و غبار (waterproof) آلتون

چراغ ضد نم و غبار (waterproof) آلتون

690000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ریلی TR330 تکنوتل

چراغ ریلی TR330 تکنوتل

1550000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ریلی TR430 تکنوتل

چراغ ریلی TR430 تکنوتل

1700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ریلی TR3310 تکنوتل

چراغ ریلی TR3310 تکنوتل

750000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ریلی TR3320 تکنوتل

چراغ ریلی TR3320 تکنوتل

900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چراغ ریلی NVC مدل TLED320

چراغ ریلی NVC مدل TLED320

1380000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مهتابی ال ای دی زیرکابینتی

مهتابی ال ای دی زیرکابینتی

260000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مهتابی زیر کابینتی NVC

مهتابی زیر کابینتی NVC

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد