» لوازم الکتریکی » چراغ روشنایی » پروژکتور » پروژکتور COB
دسته بندی ها
فیلترها
 • LED
 • COB
 • SMD
 • تکنوتل
 • نمانور
 • 1
 • 5
 • 9
 • 10
 • 12
 • 18
 • 20
 • 30
 • 36
 • 40
 • 48
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 100
 • 120
 • 150
 • 200
 • بیشتر...
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پرژکتور 50w تکنوتل T-Light

پرژکتور 50w تکنوتل T-Light

595000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور 150w تکنوتل T-Light

پرژکتور 150w تکنوتل T-Light

2550000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور 100w تکنوتل T-Light

پرژکتور 100w تکنوتل T-Light

950000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور 200w تکنوتل T-Light

پرژکتور 200w تکنوتل T-Light

3600000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پروژکتور TH109 تکنوتل

پروژکتور TH109 تکنوتل

550000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور TH112 تکنوتل

پرژکتور TH112 تکنوتل

700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور TH118 تکنوتل

پرژکتور TH118 تکنوتل

950000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور TH136 تکنوتل

پرژکتور TH136 تکنوتل

1100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پرژکتور TH148 تکنوتل

پرژکتور TH148 تکنوتل

1680000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نور افکن TR110 تکنوتل

نور افکن TR110 تکنوتل

350000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن TR120 تکنوتل

نورافکن TR120 تکنوتل

700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن TR130 تکنوتل

نورافکن TR130 تکنوتل

900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن TR150 تکنوتل

نورافکن TR150 تکنوتل

1250000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن TR170 تکنوتل

نورافکن TR170 تکنوتل

2550000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نورافکن TR1100 تکنوتل

نورافکن TR1100 تکنوتل

3300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد