» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
پاستا پیچ دار کینوا 250 گرم ارگران

پاستا پیچ دار کینوا 250 گرم ارگران

205000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل کاری الیت

نودل کاری الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم زعفران الیت

نودل با طعم زعفران الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

172000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماکارون

ماکارونی فرمی سوپی آشیانه‌ای 500 گرمی زرماکارون

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا

ورمیشل ‏500‏ گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفناج دلورده

لازانیا اسفناج دلورده

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

95521 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ورمیشل 500 گرم رشد

ورمیشل 500 گرم رشد

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

22500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

38000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ورمیشل آشیانه‌ای 300 گرمی مانا

ورمیشل آشیانه‌ای 300 گرمی مانا

31000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

22000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

152568 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فرمی 500 گرمی مانا

پاستا فرمی 500 گرمی مانا

21000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی500 گرمی  سایز 3  دلورده

اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

104000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا  500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 500 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 500 گرمی مانا

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

27000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
رشته سوپ ورمیشل 150 گرمی عربی ناسیونال

رشته سوپ ورمیشل 150 گرمی عربی ناسیونال

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

نودل با طعم قارچ و پنیر 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت

نودل با طعم قارچ 75 گرمی الیت

20000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نودل لیوانی 70 گرمی کوکا

نودل لیوانی 70 گرمی کوکا

96750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی  آنکارا

ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

57000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی متری 500 گرمی باریلا

ماکارونی متری 500 گرمی باریلا

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

150000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

190000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری -اسپاگتی 400 گرمی گرانورو

پاستا گلوتن فری -اسپاگتی 400 گرمی گرانورو

185000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار  گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین