» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا » ماکارونی و پاستا
دسته بندی ها
فیلترها
 • الیت Elit
 • تک ماکارون
 • زرماکارون
 • اتکینز (Atkins)
 • مانا
 • مک
 • مولیسانا (Molisana)
 • ارگران (Orgran)
 • گرانورو (Granoro)
 • دلورده (ِDelverde)
 • باریلا (Barilla)
 • سبزان
 • آنکارا (Ankara)
 • بیشتر...
 • 1
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.6
 • 1.7
 • 3.5
 • 2.5
 • 2.8
 • 1.5
 • 2.6
 • ماکارونی رشته ای
 • ماکارونی فرمی
 • پاستا
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بالاتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
پاستا پیچ دار کینوا 250 گرم ارگران

پاستا پیچ دار کینوا 250 گرم ارگران

205000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

پاستا صدفی 500 گرمی مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

پاستا فوسیلی 500گرم مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

ماکارونی فرمی پروانه‌ای سبزیجات 500 گرمی تک‌ماکارون

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

پاستا کائوز کائوز 1 کیلوگرمی مولیسانا

80000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

پاستا گوش فیلی 500 گرمی مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

ماکارونی صدفی بزرگ 500 گرمی دلوردی

172000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی سبزیجات 500 گرمی مانا

22000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

پاستا پنه بلند 500 گرم مولیسانا

95521 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی متوسط 500 گرم مولیسانا

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

پاستا پاپ کورنی 500 گرمی مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پفکی 500 گرمی مانا

پاستا پفکی 500 گرمی مانا

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی زنگوله 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

اسپاگتی 1.5 آنتی اکسیدان 500 گرمی تک‌ماکارون

22500 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

ماکارونی فرمی فیدلی (ورمیشل) سبزیجات 500 گرمی تک‌ ماکارون

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی گراندی 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

اسپاگتی 1.2 - 700 گرمی مانا

27000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 1000 گرمی مانا

38000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

ماکارونی دلوردی فرمی پیچی 500 گرمی

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

پاستا مته‌ای 500 گرمی مانا

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا روتینی کوچک 500 گرمی مانا

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

ماکارونی فرمی پروانه‌ای 500 گرمی مانا

22000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

اسپاگتی بدون گلوتن 400 گرم لامولیسانا

152568 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

ماکارونی پروانه ای دلورده 500 گرم

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی مانا

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

ماکارونی فرمی فانتزیامیکس 500 گرمی زر‌ماکارون

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فرمی 500 گرمی مانا

پاستا فرمی 500 گرمی مانا

21000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

اسپاگتی500 گرمی سایز 3 دلورده

104000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

60000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 1.4 - 500 گرمی مانا

اسپاگتی 1.4 - 500 گرمی مانا

20000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

اسپاگتی 700 گرمی ساتیز 1.4 مانا

27000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

ماکارونی رشته ای کلاسیک 500 گرمی آنکارا

57000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی متری 500 گرمی باریلا

ماکارونی متری 500 گرمی باریلا

100000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

پاستا ارگانیک آرد جو 500 گرمی بدون نمک بتو گلوکان پنینه گرانورو

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه گرانورو

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

پاستا ارگانیک سبوس دار 500 گرم پنه ریز گرانورو

150000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرم سدانی گرانورو

190000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

پاستا گلوتن فری 400 گرمی فسیلی گرانورو

190000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا گلوتن فری -اسپاگتی 400 گرمی گرانورو

پاستا گلوتن فری -اسپاگتی 400 گرمی گرانورو

185000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه ریز 500 گرمی خط دار گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پروانه ای 500 گرمی گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -انگشتی خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -پنه درشت خط دار 500 گرمی گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -فسیلی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -فسیلی 500 گرمی گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک- لوله ای 500 گرمی گرانورو

140000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

پاستا ارگانیک -اسپاگتی 500 گرمی گرانورو

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

ماکارونی فرمی حلزونی 500 گرمی دلورده

172000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی لینگویئینی ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

اسپاگتی 4 ارگانیک 500 گرمی دلورده

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

ماکارونی رشته ای ساده فتوچینی 250 گرمی دلورده

80000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

پاستا صدفی 500 گرمی دلورده

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

پاستا لوله ای 500 گرمی دلورده

105000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی مربعی سبوس دار 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی مربعی سبوس دار 500 گرم مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی سیاه 500 گرم مولیسانا

اسپاگتی سیاه 500 گرم مولیسانا

145236 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اسپاگتی مربعی یک 500 گرمی مولیسانا

اسپاگتی مربعی یک 500 گرمی مولیسانا

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

پاستا تالیاتیلی آشیانه 250 گرمی مولیسانا

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

پاستا حلزونی درشت 500 گرم مولیسانا

155000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

پاستا پروانه 500 گرم مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا فانتزی 500 گرمی مولیسانا

پاستا فانتزی 500 گرمی مولیسانا

115000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پاستا پن بلند باریک بیست و دو 500 گرمی مولیسانا

پاستا پن بلند باریک بیست و دو 500 گرمی مولیسانا

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین