» محصولات » خواروبار » ماکارونی و پاستا » لازانیا
دسته بندی ها
فیلترها
 • زرماکارون
 • تک
 • مانا
 • مک
 • دلورده (Delverde)
 • مولیسانا (Molisana)
 • ارگران (Orgran)
 • گرانورو (Granoro)
 • ساده
 • سبزیجات
 • تخم مرغ
 • گوجه
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بالاتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

لازانیا گوشت و قارچ 360 گرمی ب آ

120000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

لازانیا گوجه 500 گرم دلوردی

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 250 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفناج دلورده

لازانیا اسفناج دلورده

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

لازانیا سریع پخت 450 گرمی مانا

60000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

لازانیا گلوتن فری 250 گرمی گرانورو

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا تخم مرغی صد و نه 500 گرمی دلورده

لازانیا تخم مرغی صد و نه 500 گرمی دلورده

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفناجی 500 گرمی دلورده

لازانیا اسفناجی 500 گرمی دلورده

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا اسفوگلیا 500 گرمی مولیسانا

لازانیا اسفوگلیا 500 گرمی مولیسانا

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا ویژه نیمه آماده مولیسانا

لازانیا ویژه نیمه آماده مولیسانا

155000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا ورقه ای کو چک 200 گرمی ارگران

لازانیا ورقه ای کو چک 200 گرمی ارگران

225000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا پیش پخت اسفناج 300 گرمی زرماکارون

لازانیا پیش پخت اسفناج 300 گرمی زرماکارون

39000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون

لازانیا نیمه آماده 500 گرمی زر‌ماکارون

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر‌ماکارون

لازانیا نیمه آماده 300 گرمی زر‌ماکارون

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت (شیاردار) 450 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا سریع پخت (شیاردار) 450 گرمی تک‌ماکارون

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا سریع پخت (شیاردار) 250 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا سریع پخت (شیاردار) 250 گرمی تک‌ماکارون

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا 500 گرمی تک‌ماکارون

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون

لازانیا 300 گرمی تک‌ماکارون

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مک

لازانیا 300 گرمی مک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 500 گرمی مانا

لازانیا 500 گرمی مانا

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
لازانیا 300 گرمی مانا

لازانیا 300 گرمی مانا

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد