» محصولات » پروتئینی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ماهی خشک الماس Almas

ماهی خشک الماس Almas

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا 900 گرمی  Premium Quality

سویا 900 گرمی Premium Quality

81000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت بیف استراگانوف 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت بیف استراگانوف 500 گرمی پویا پروتئین

256300 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

336000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 225 گرمی پینار

سوسیس 225 گرمی پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس هندی 60 گرمی پینار

کالباس هندی 60 گرمی پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

264000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله مرغ

فیله مرغ

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

میگوی سایز 41-50 خام پاکتی 500 گرم شارین

439000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

پروتئین سویای بافت دار 300 گرمی ترخینه

34000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

قزل الا وکیوم شکم خالی 1000 گرمی تحفه

265000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ماهی سالمون نروژی لیمیتو

ماهی سالمون نروژی لیمیتو

522000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ 6 تایی سهند

تخم مرغ 6 تایی سهند

80000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ 15 تایی آلتین یومورتا

تخم مرغ 15 تایی آلتین یومورتا

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ 9 تایی آلتین یومورتا

تخم مرغ 9 تایی آلتین یومورتا

81000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ 30 تایی آلتین یومورتا

تخم مرغ 30 تایی آلتین یومورتا

190000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ 9 عددی سهند

تخم مرغ 9 عددی سهند

114400 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم مرغ سبدی 12 عددی سهند

تخم مرغ سبدی 12 عددی سهند

145000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سفیده پخته شده تخمم رغ تلارول تلاونگ

سفیده پخته شده تخمم رغ تلارول تلاونگ

40000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم کبک سهند

تخم کبک سهند

95000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تخم بلدر چین 40 عددی سهند

تخم بلدر چین 40 عددی سهند

100000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل دودی گوشتیران

کوکتل دودی گوشتیران

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 درصد گوشت آندره

سوسیس 70 درصد گوشت آندره

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سبزیجات

سوسیس سبزیجات

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون آندره

ژامبون آندره

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس شکاری 90 درصد

سوسیس شکاری 90 درصد

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوساله 97 درصد 202

بیکن گوساله 97 درصد 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس اسنک آندره

سوسیس اسنک آندره

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

بوقلمون فراوری شده 90 درصد میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هات داگ 500 گرمی

هات داگ 500 گرمی

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت 250 گرم پینار

ژامبون گوشت 250 گرم پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل تنوری 300 گرم پینار

کوکتل تنوری 300 گرم پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس پینار

کالباس پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت پینار

ژامبون گوشت پینار

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

408000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

فیله میگو رگ زده سایز40-31  400 گرمی پاکتی مه پروتئین

388000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

350000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ذرت 300 گرمی برتر

ذرت 300 گرمی برتر

40000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

قارچ دکمه‌ای 200 گرمی سحر

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

ران سوخاری 900 گرمی پویاپروتئین

108700 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

فیله ماهی هوکی 700 گرمی مه‌پروتئین

218000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

میگو بدون پوست و رگ 500 گرم تحفه

380000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

میگو بدون پوست و رگ سایز (60-51) 500 گرمی تحفه

408000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین