» محصولات » پروتئینی » گوشت سفید
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
ماهی خشک الماس Almas

ماهی خشک الماس Almas

120000 تومان

تومان

خریدتعداد
استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

استیک شیرماهی تحفه 500 گرم

264000 تومان

تومان

خریدتعداد
فیله مرغ

فیله مرغ

0 تومان

تومان

خریدتعداد
ماهی سالمون نروژی لیمیتو

ماهی سالمون نروژی لیمیتو

522000 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

میگو خام  51-60 500 گرمی مارین

408000 تومان

تومان

خریدتعداد
فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

350000 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو سوخاری 450 گرمی مارین

میگو سوخاری 450 گرمی مارین

230000 تومان

تومان

خریدتعداد
ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ساق مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

123200 تومان

تومان

خریدتعداد
سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

سینه مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

114600 تومان

تومان

خریدتعداد
ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

ران مرغ 900 گرمی پویا پروتئین

105700 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

میگو سوخاری 1000 گرمی کاله

490000 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو سوخاری 300 گرمی 202

میگو سوخاری 300 گرمی 202

144000 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

216600 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

میگو سوخاری 250 گرمی ب.آ

122000 تومان

تومان

خریدتعداد
فیله سوخاری 400 گرمی 202

فیله سوخاری 400 گرمی 202

160000 تومان

تومان

خریدتعداد
میگو پلویی 500 گرمی یاناس

میگو پلویی 500 گرمی یاناس

0 تومان

تومان

خریدتعداد
فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

فیله مرغ 900 گرمی پویاپروتئین

209500 تومان

تومان

خریدتعداد