» محصولات » پروتئینی » فرآورده های پروتئینی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
سوسیس 225 گرمی پینار

سوسیس 225 گرمی پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

کالباس گوشت قرمز 60 گرمی پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس هندی 60 گرمی پینار

کالباس هندی 60 گرمی پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل دودی گوشتیران

کوکتل دودی گوشتیران

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 درصد گوشت آندره

سوسیس 70 درصد گوشت آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سبزیجات

سوسیس سبزیجات

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون آندره

ژامبون آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس شکاری 90 درصد

سوسیس شکاری 90 درصد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوساله 97 درصد 202

بیکن گوساله 97 درصد 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

بیکن گوشت فرانسوی 97 درصد 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

کالباس 55 درصد گوشت کراکف پنیری 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس اسنک آندره

سوسیس اسنک آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز دودی میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت قرمز نوروزی میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

ژامبون 90 درصد گوشت مرغ میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

گوشت قرمز 97 درصد فراوری شده باستورما میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هات داگ 500 گرمی

هات داگ 500 گرمی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت 250 گرم پینار

ژامبون گوشت 250 گرم پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل تنوری 300 گرم پینار

کوکتل تنوری 300 گرم پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس پینار

کالباس پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون گوشت پینار

ژامبون گوشت پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک 60 درصد میکاییلیان وکیوم

کالباس خشک 60 درصد میکاییلیان وکیوم

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل مخصوص 70 درصد 1000 گرمی کاله

کوکتل مخصوص 70 درصد 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرمی کاله

کالباس قارچ و مرغ 60 درصد 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس کراکف مخصوص 300 گرمی  کاله

کالباس کراکف مخصوص 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژانبون مرغ تیرنگ 300 گرمی کاله

ژانبون مرغ تیرنگ 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سالامی تنوری 90 درصد 300 گرمی کاله

سالامی تنوری 90 درصد 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ژامبون پرنس 90 درصد  250 گرمی کاله

ژامبون پرنس 90 درصد 250 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک اصلی سولیکو کاله

کالباس خشک اصلی سولیکو کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس آلمانی 40 درصدی بسته توری 1000 گرمی کاله

سوسیس آلمانی 40 درصدی بسته توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هات داگ گوشت 60 درصد بسته توری توری 1000 گرمی کاله

هات داگ گوشت 60 درصد بسته توری توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل پنیری توری 1000 گرمی کاله

کوکتل پنیری توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل گوشت توری 55 درصد 1000 گرمی کاله

کوکتل گوشت توری 55 درصد 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس آلمانی بسته توری  1000گرمی 202

سوسیس آلمانی بسته توری 1000گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل ویژه وکیوم 500 گرمی 202

کوکتل ویژه وکیوم 500 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 30 درصد ب.آ

همبرگر 30 درصد ب.آ

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر ممتاز 85 درصد 202

همبرگر ممتاز 85 درصد 202

165000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر 30 درصد گوشت کاله

همبرگر 30 درصد گوشت کاله

67500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر60 درصد ب.آ

همبرگر60 درصد ب.آ

99950 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس خشک ممتاز وکیوم 70 درصد 300 گرمی  202

کالباس خشک ممتاز وکیوم 70 درصد 300 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کالباس قارچ و مرغ وکیوم 60 درصد 300 گرمی  202

کالباس قارچ و مرغ وکیوم 60 درصد 300 گرمی 202

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 70 درصد میکائیلیان

سوسیس کوکتل 70 درصد میکائیلیان

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد میکائیلیان

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد میکائیلیان

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
همبرگر معمولی پاک تلیسه ( 202 )

همبرگر معمولی پاک تلیسه ( 202 )

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد