» محصولات » پروتئینی » فرآورده های پروتئینی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
سوسیس 225 گرمی پینار

سوسیس 225 گرمی پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کالباس هندی 60 گرمی پینار

کالباس هندی 60 گرمی پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کوکتل دودی گوشتیران

کوکتل دودی گوشتیران

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس 70 درصد گوشت آندره

سوسیس 70 درصد گوشت آندره

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس سبزیجات

سوسیس سبزیجات

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

0 تومان

تومان

خریدتعداد
ژامبون آندره

ژامبون آندره

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس شکاری 90 درصد

سوسیس شکاری 90 درصد

0 تومان

تومان

خریدتعداد
بیکن گوساله 97 درصد 202

بیکن گوساله 97 درصد 202

0 تومان

تومان

خریدتعداد
سوسیس اسنک آندره

سوسیس اسنک آندره

0 تومان

تومان

خریدتعداد
هات داگ 500 گرمی

هات داگ 500 گرمی

0 تومان

تومان

خریدتعداد
ژامبون گوشت 250 گرم پینار

ژامبون گوشت 250 گرم پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کوکتل تنوری 300 گرم پینار

کوکتل تنوری 300 گرم پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کالباس پینار

کالباس پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

0 تومان

تومان

خریدتعداد
ژامبون گوشت پینار

ژامبون گوشت پینار

0 تومان

تومان

خریدتعداد
همبرگر 30 درصد ب.آ

همبرگر 30 درصد ب.آ

35000 تومان

تومان

خریدتعداد
همبرگر ممتاز 85 درصد 202

همبرگر ممتاز 85 درصد 202

165000 تومان

تومان

خریدتعداد
همبرگر 30 درصد گوشت کاله

همبرگر 30 درصد گوشت کاله

67500 تومان

تومان

خریدتعداد
همبرگر60 درصد ب.آ

همبرگر60 درصد ب.آ

99950 تومان

تومان

خریدتعداد