» محصولات » پروتئینی » گوشت قرمز » گوشت گوسفند
دسته بندی ها
فیلترها
  • پویا پروتئین
  • کمتر از یک کیلو
  • یک کیلو و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

ماهیچه پلویی گوسفندی پویا پروتئین

336000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

سردست بدون گردن گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

420000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت گوسفند قیمه‌ای 500 گرمی پویا‌پروتئین

گوشت گوسفند قیمه‌ای 500 گرمی پویا‌پروتئین

392900 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ران گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

ران گوسفندی 1 کیلویی پویا‌پروتئین

430000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
جگر گوسفندی 800 گرمی پویا پروتئین

جگر گوسفندی 800 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت قیمه ای گوسفندی 500 گرمی پویا‌ پروتئین

گوشت قیمه ای گوسفندی 500 گرمی پویا‌ پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت آبگوشتی گوسفندی 500 گرمی پویا پروتئین

گوشت آبگوشتی گوسفندی 500 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت خورشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت خورشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت آبگوشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت آبگوشتی گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت ماهیچه گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت ماهیچه گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
گوشت سردست بدون گردن گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

گوشت سردست بدون گردن گوسفندی 1000 گرمی پویا پروتئین

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد