» محصولات » پروتئینی » فرآورده های پروتئینی » سوسیس
دسته بندی ها
فیلترها
 • کاله
 • 202
 • میکائیلیان
 • ورکا
 • گوشتیران
 • پینار (Pinar)
 • اندره
 • سالیکو
 • یوروک (Yoruk)
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
سوسیس 225 گرمی پینار

سوسیس 225 گرمی پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

سوسیس کوکتل 80% گوشت قرمز

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل دودی گوشتیران

کوکتل دودی گوشتیران

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 درصد گوشت آندره

سوسیس 70 درصد گوشت آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سبزیجات

سوسیس سبزیجات

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

سوسیس سوجوک 200 گرم یوروک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

سوسیس باربکیو 90 درصد ویژه 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

سوسیس 70 کوکتل درصد گوشتیران

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سالیکو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس شکاری 90 درصد

سوسیس شکاری 90 درصد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

سوسیس 55 درصد گوشت و پنیر آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس اسنک آندره

سوسیس اسنک آندره

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 80 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

سوسیس قرمز وسفید 225 گرم یوروک پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هات داگ 500 گرمی

هات داگ 500 گرمی

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل تنوری 300 گرم پینار

کوکتل تنوری 300 گرم پینار

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

کوکتل ژاپنی 500 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

سوسیس 95 درصد گوشت قرمز میکائیلیان

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل مخصوص 70 درصد 1000 گرمی کاله

کوکتل مخصوص 70 درصد 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد گوشت 300 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس آلمانی 40 درصدی بسته توری 1000 گرمی کاله

سوسیس آلمانی 40 درصدی بسته توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
هات داگ گوشت 60 درصد بسته توری توری 1000 گرمی کاله

هات داگ گوشت 60 درصد بسته توری توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل پنیری توری 1000 گرمی کاله

کوکتل پنیری توری 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل گوشت توری 55 درصد 1000 گرمی کاله

کوکتل گوشت توری 55 درصد 1000 گرمی کاله

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس آلمانی بسته توری 1000گرمی 202

سوسیس آلمانی بسته توری 1000گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
کوکتل ویژه وکیوم 500 گرمی 202

کوکتل ویژه وکیوم 500 گرمی 202

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس کوکتل 70 درصد میکائیلیان

سوسیس کوکتل 70 درصد میکائیلیان

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوسیس فرانکفورتر 70 درصد میکائیلیان

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد میکائیلیان

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد