» محصولات » چاشنی و سبزیجات » ترشی و شور » خیارشور
دسته بندی ها
فیلترها
 • یک و یک
 • برتر
 • سمیه
 • صالحی
 • بدر
 • اصالت
 • مهرام
 • بیژن
 • گریندل (Greendale)
 • کامبیز
 • مادلین (Madlin)
 • سبزینه
 • پریشاد
 • بیشتر...
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
خیارشور سوپر ویژه 630 گرمی بدر

خیارشور سوپر ویژه 630 گرمی بدر

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور سوپرویژه 750 گرمی پریشاد

خیار شور سوپرویژه 750 گرمی پریشاد

95000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور شیشه ای گریندل

خیارشور شیشه ای گریندل

198000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور تخمیری ویژه 400 گرمی صالحی

خیارشور تخمیری ویژه 400 گرمی صالحی

35000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ممتاز 660 گرمی یک و یک

خیارشور ممتاز 660 گرمی یک و یک

73000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور ویژه 670 گرمی کامبیز

خیار شور ویژه 670 گرمی کامبیز

73500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار‌شور ویژه 650 گرمی بدر

خیار‌شور ویژه 650 گرمی بدر

79000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور سوپر ویژه 500 گرمی یک و یک

خیارشور سوپر ویژه 500 گرمی یک و یک

66000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار‌شور ویژه 480 گرمی یک‌ و‌ یک

خیار‌شور ویژه 480 گرمی یک‌ و‌ یک

51400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار‌شور درجه یک 730 گرمی یک‌ و‌ یک

خیار‌شور درجه یک 730 گرمی یک‌ و‌ یک

74000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور ممتاز 500 گرمی یک و یک

خیار شور ممتاز 500 گرمی یک و یک

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور ممتاز 4360 گرمی یک‌ و‌ یک

خیار شور ممتاز 4360 گرمی یک‌ و‌ یک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور ممتاز مادلین

خیار شور ممتاز مادلین

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ویژه اویلا

خیارشور ویژه اویلا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور 680 گرمی اصالت

خیار شور 680 گرمی اصالت

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور معمولی 680 گرمی مهرام

خیارشور معمولی 680 گرمی مهرام

33400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام

خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام

74700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور درجه یک 680 گرمی مهرام

خیارشور درجه یک 680 گرمی مهرام

43500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار‌شور ممتاز 680 گرمی مهرام

خیار‌شور ممتاز 680 گرمی مهرام

64000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ممتاز 700 گرمی بیژن

خیارشور ممتاز 700 گرمی بیژن

74750 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ویژه 700 گرمی بیژن

خیارشور ویژه 700 گرمی بیژن

89700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ممتاز 680 گرمی سمیه

خیارشور ممتاز 680 گرمی سمیه

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور ویژه 700 گرمی برتر

خیار شور ویژه 700 گرمی برتر

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیار شور سوپر ویژه 300 گرمی یک و یک

خیار شور سوپر ویژه 300 گرمی یک و یک

36800 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ممتاز 770 گرمی یک‌ و یک

خیارشور ممتاز 770 گرمی یک‌ و یک

77000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور درجه یک 700 گرمی یک و یک

خیارشور درجه یک 700 گرمی یک و یک

83000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
خیارشور ویژه 500 گرمی یک و یک

خیارشور ویژه 500 گرمی یک و یک

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد