» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی » دستگاه بدنسازی تندر اسپرت
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه میز جلو بازو لاری

دستگاه میز جلو بازو لاری

11000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه مسگری دوطرفه

دستگاه مسگری دوطرفه

11000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه میز مدرج یا همه کاره

دستگاه میز مدرج یا همه کاره

11000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه پرس پا خوابیده

دستگاه پرس پا خوابیده

39000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه هاگ پا اسکات

دستگاه هاگ پا اسکات

37000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه اسمیت ماشین

دستگاه اسمیت ماشین

38000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه تک دست (H)

دستگاه تک دست (H)

16000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه سوپر تی بار

دستگاه سوپر تی بار

19500000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه میز فیله کمر

دستگاه میز فیله کمر

9500000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه پشت پا وزنه آزاد

دستگاه پشت پا وزنه آزاد

20500000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه جلو پا وزنه آزاد

دستگاه جلو پا وزنه آزاد

20500000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه بالا سینه وزنه آزاد

دستگاه بالا سینه وزنه آزاد

20000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه سرشانه وزنه آزاد

دستگاه سرشانه وزنه آزاد

20000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد

22000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد

20000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه نیمکت تخت

دستگاه نیمکت تخت

5000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه میز پرس بالا سینه

دستگاه میز پرس بالا سینه

12000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه میز پرس سینه

دستگاه میز پرس سینه

12000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه راک وزنه

دستگاه راک وزنه

11000000 تومان

تومان

خریدتعداد
 دستگاه خرک هالتر

دستگاه خرک هالتر

6000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه میز زیر سینه

دستگاه میز زیر سینه

12000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه شکم

دستگاه شکم

41000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه فیله کمر

دستگاه فیله کمر

39000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه جلو بازو لاری

37000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه سرشانه

دستگاه سرشانه

39000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه (فلای)

دستگاه قفسه سینه (فلای)

41000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه ساق پا ایستاده

دستگاه ساق پا ایستاده

39000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه مولتی هیپ (سرینی)

دستگاه مولتی هیپ (سرینی)

41000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه داخل ران خیاطه

دستگاه داخل ران خیاطه

41000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه پشت پا تسمه ای

دستگاه پشت پا تسمه ای

37000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه جلو پا ماشین

دستگاه جلو پا ماشین

37000000 تومان

تومان

خریدتعداد
دستگاه قایقی صندلی ثابت

دستگاه قایقی صندلی ثابت

37000000 تومان

تومان

خریدتعداد