» ورزشی » میز های ورزشی » میز شطرنج
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
میز شطرنج 4 طرفه پارکی کد 601

میز شطرنج 4 طرفه پارکی کد 601

6000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شطرنج فضای باز کد 600

میز شطرنج فضای باز کد 600

4300000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شطرنج چوبی کد 105

میز شطرنج چوبی کد 105

2900000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میز شطرنج خانگی کد 104

میز شطرنج خانگی کد 104

2700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شطرنج چوبی کد 101

میز شطرنج چوبی کد 101

5000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شطرنج مسابقه ای کد 100

میز شطرنج مسابقه ای کد 100

5200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز شطرنج استاندارد کد 400

میز شطرنج استاندارد کد 400

4500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد