» محصولات » چای و دمنوش » چای » چای سبز
دسته بندی ها
فیلترها
 • دوغزال
 • گلستان
 • احمد (Ahmad)
 • لیپتون (Lipton)
 • سحرخیز
 • گوزل
 • دبش
 • آریا
 • مهرگیاه
 • شهرزاد
 • هایلیز (Hyleys)
 • تی بریور (Tea Brewer)
 • بیشتر...
 • کمتر از 25 عدد
 • 25 عدد و بیشتر
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
چای سبز شیشه ای 175 گرمی احمد

چای سبز شیشه ای 175 گرمی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای زردآلو 20 تایی احمد

چای سبز کیسه ای زردآلو 20 تایی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز 500 گرمی احمد

چای سبز 500 گرمی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای لیمو سبز و زرد 20 عددی احمد

چای سبز کیسه ای لیمو سبز و زرد 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای سبز آیس تی لیمو 20 عددی 42 گرمی احمد

چای کیسه ای سبز آیس تی لیمو 20 عددی 42 گرمی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای سبز لیمویی 25 عددی احمد

چای کیسه ای سبز لیمویی 25 عددی احمد

63500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز لیپتون کیسه ای لیمو 25 عددی

چای سبز لیپتون کیسه ای لیمو 25 عددی

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز لیپتون سیب 25 عددی

چای سبز لیپتون سیب 25 عددی

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز لیمو 100 عددی

چای سبز لیمو 100 عددی

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز 100 عددی لیپتون

چای سبز 100 عددی لیپتون

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز لیپتون ساده 25 عددی

چای سبز لیپتون ساده 25 عددی

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای دارچین 25 عددی گلستان

چای سبز کیسه ای دارچین 25 عددی گلستان

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز 500 گرم نادری

چای سبز 500 گرم نادری

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز نعنا 250 گرم دوغزال

چای سبز نعنا 250 گرم دوغزال

127000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تی بریور چای سبز 7 گرم

تی بریور چای سبز 7 گرم

114400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
تی بریور نعنا 9 گرم

تی بریور نعنا 9 گرم

114400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز با لیمو 20 عددی گلستان

چای کیسه‌ای سبز با لیمو 20 عددی گلستان

57350 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز نعنا 25 عددی احمد

چای کیسه‌ای سبز نعنا 25 عددی احمد

62000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای اسلیپ تی نعناع 25 عددی هیلیز

چای اسلیپ تی نعناع 25 عددی هیلیز

240700 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز 25 عددی دوغزال

چای کیسه‌ای سبز 25 عددی دوغزال

44000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دمنوش چای سبز و سفید کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

دمنوش چای سبز و سفید کیسه‌ای 14 عددی مهرگیاه

168000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز با نعنا 20 عددی گلستان

چای کیسه‌ای سبز با نعنا 20 عددی گلستان

57100 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز با دارچین 20 عددی گلستان

چای کیسه‌ای سبز با دارچین 20 عددی گلستان

57400 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای زعفرانی 25 عددی سحرخیز

چای کیسه‌ای زعفرانی 25 عددی سحرخیز

147000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز تی بگ رزبری احمد

چای سبز تی بگ رزبری احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه ای سبز 20 عددی احمد

چای کیسه ای سبز 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای نعناع 20 عددی احمد

چای سبز کیسه ای نعناع 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای انبه 20 عددی احمد

چای سبز کیسه ای انبه 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای سیب 20 عددی احمد

چای سبز کیسه ای سیب 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز کیسه ای میوه ای 20 عددی احمد

چای سبز کیسه ای میوه ای 20 عددی احمد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز 200 گرمی عسل شهرزاد

چای سبز 200 گرمی عسل شهرزاد

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز خارجی ممتاز 500 گرمی گوزل

چای سبز خارجی ممتاز 500 گرمی گوزل

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز نعنایی 100 عددی لیپتون

چای سبز نعنایی 100 عددی لیپتون

170000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز 20 عددی گلستان

چای کیسه‌ای سبز 20 عددی گلستان

57300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز خالص 100 گرمی گلستان

چای سبز خالص 100 گرمی گلستان

59000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز سیب سبز آریا

چای سبز سیب سبز آریا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز ساده آریا

چای سبز ساده آریا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز یاس آریا

چای سبز یاس آریا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای سبز بهارنارنج آریا

چای سبز بهارنارنج آریا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز DT خارجی زعفرانی 20 عددی دبش

چای کیسه‌ای سبز DT خارجی زعفرانی 20 عددی دبش

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
چای کیسه‌ای سبز با طعم نعنا 50 عددی دبش

چای کیسه‌ای سبز با طعم نعنا 50 عددی دبش

138580 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد