» محصولات » شوینده و نظافت » وسایل شستشو و نظافت » دستکش
دسته بندی ها
فیلترها
 • ساق کوتاه
 • ساق متوسط
 • ساق بلند
 • گلرنگ
 • رافونه (Rafooneh)
 • آنی (Anni)
 • پیلگون (Pilgon)
 • پاندا
 • رز مریم
 • ویولت (Violet)
 • کرال (Coral)
 • تکنیسین (technician)
 • اریکس (Arix)
 • تک رنگ
 • دو رنگ
 • متوسط
 • بزرگ
 • کوچک
 • صنعتی
 • خانگی
 • چند منظوره
 • یکبار مصرف
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
دستکس نسوز بزرگ

دستکس نسوز بزرگ

310000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 برگ جعبه ای پیلگون

دستکش یکبار مصرف 100 برگ جعبه ای پیلگون

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 200 برگ جعبه ای پیلگون

دستکش یکبار مصرف 200 برگ جعبه ای پیلگون

56000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش صنعتی دورنگ سایز بزرگ استادکار

دستکش صنعتی دورنگ سایز بزرگ استادکار

49000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی متوسط رزمریم

دستکش خانگی متوسط رزمریم

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش ظرف شویی 2 جفتی اریکس

دستکش ظرف شویی 2 جفتی اریکس

98500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی بادوک

دستکش یکبار مصرف 100 عددی بادوک

30000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده مپا

دستکش مقاوم در برابر اشیاء تیز و برنده مپا

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی پیلگون

دستکش یکبار مصرف 100 عددی پیلگون

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بلند سایز بزرگ رزمریم

دستکش خانگی بلند سایز بزرگ رزمریم

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بلند سایز کوچک رزمریم

دستکش خانگی بلند سایز کوچک رزمریم

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی سایز بزرگ رزمریم

دستکش خانگی سایز بزرگ رزمریم

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ساق بلند متوسط رزمریم

دستکش خانگی ساق بلند متوسط رزمریم

65000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی لاتکس طبیعی پیلگون

دستکش خانگی لاتکس طبیعی پیلگون

38000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100 عددی آنی

دستکش یکبار مصرف 100 عددی آنی

32000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش چند منظوره سایز متوسط وینولکس رزمریم

دستکش چند منظوره سایز متوسط وینولکس رزمریم

130000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف رافونه

دستکش یکبار مصرف رافونه

25500 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ S

دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ S

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ساق کوتاه متوسط ویولت

دستکش خانگی ساق کوتاه متوسط ویولت

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ L

دستکش خانگی ویولت کوتاه تک رنگ L

40000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ S

دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ S

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ L

دستکش خانگی ویولت بلند تک رنگ L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ S

دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ S

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ M

دستکش خانگی ویولت کوتاه 2 رنگ M

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند 2 رنگ S

دستکش خانگی ویولت بلند 2 رنگ S

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ساق بلند 2 رنگ ویولت

دستکش خانگی ساق بلند 2 رنگ ویولت

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی ویولت بلند 2 رنگ L

دستکش خانگی ویولت بلند 2 رنگ L

55000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش صنعتی ممتاز تکنیسین L

دستکش صنعتی ممتاز تکنیسین L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش صنعتی ممتاز تکنیسین XL

دستکش صنعتی ممتاز تکنیسین XL

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش صنعتی ویژه تکنیسین L

دستکش صنعتی ویژه تکنیسین L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوتاه 2 رنگ ویولت L

دستکش خانگی کوتاه 2 رنگ ویولت L

45000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بلند تک رنگ ویولت M

دستکش خانگی بلند تک رنگ ویولت M

50000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کرال واتر استاپ L

دستکش خانگی کرال واتر استاپ L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کرال واتر استاپ M

دستکش خانگی کرال واتر استاپ M

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوتاه کرال L

دستکش خانگی کوتاه کرال L

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوتاه کرال M

دستکش خانگی کوتاه کرال M

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوتاه کرال S

دستکش خانگی کوتاه کرال S

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبارمصرف جعبه ای 100عددی پاندا

دستکش یکبارمصرف جعبه ای 100عددی پاندا

25000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش یکبار مصرف 100عددی گلرنگ

دستکش یکبار مصرف 100عددی گلرنگ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی بزرگ گلرنگ

دستکش خانگی بزرگ گلرنگ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی متوسط گلرنگ

دستکش خانگی متوسط گلرنگ

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی دورنگ سایز کوچک رزمریم

دستکش خانگی دورنگ سایز کوچک رزمریم

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستکش خانگی کوچک رزمریم

دستکش خانگی کوچک رزمریم

52000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد