» محصولات » لبنیات » شیر
دسته بندی ها
فیلترها
 • کاله
 • رنگین کمان
 • میهن
 • پاک
 • روزانه
 • دامداران
 • هراز
 • پگاه
 • چوپان
 • پرزیدنت (President)
 • مانیزان
 • پاکبان
 • عالیس
 • کالبر
 • ویتامیلک (Vitamilk)
 • وی سوی (V-soy)
 • دومینو
 • سوی فرش (Soyfresh)
 • رین بو (Rainbow)
 • داون (Dawn)
 • وردرز (Werthers)
 • مانداسوی (Mandasoy)
 • تای کوکو (Taicoco)
 • کاگو (Kaggu)
 • بیشتر...
 • پر چرب
 • کم چرب
 • ساده
 • طعم دار
 • شیرکاکائو
 • شیرموز
 • شیرقهوه
 • شیر توت فرنگی
 • شیرعسل
 • کمتر از 500 گرم
 • 500 گرم و بیشتر
 • کمتر از 500 سی سی
 • 500 سی سی و بیشتر
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
شیر سویا کاپوچینو سوی فرش SoyFresh

شیر سویا کاپوچینو سوی فرش SoyFresh

152000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر نارگیل آمریکن نچرال

شیر نارگیل آمریکن نچرال

80000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سوپر چف- SuperChef شیر نارگیل 400 میلی گرم

سوپر چف- SuperChef شیر نارگیل 400 میلی گرم

68000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر عسل 200 سی سی پاک

شیر عسل 200 سی سی پاک

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرموز 200 سی سی پاک

شیرموز 200 سی سی پاک

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرسویا طالبی 288 میل کاگو

شیرسویا طالبی 288 میل کاگو

69000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر توت فرنگی 200 سی سی استریل عالیس

شیر توت فرنگی 200 سی سی استریل عالیس

15000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرعسل یک لیتری اسکوتر میهن

شیرعسل یک لیتری اسکوتر میهن

35000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 میل کاله

شیر قهوه 200 میل کاله

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا

شیر سویا

70000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرموز 200 سی سی کاله

شیرموز 200 سی سی کاله

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرتوت فرنگی 200 میل کاله

شیرتوت فرنگی 200 میل کاله

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر عسل 200 میلی‌لیتری روزانه

شیر عسل 200 میلی‌لیتری روزانه

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر عسل 200 میل دومینو

شیر عسل 200 میل دومینو

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 سی سی دومینو

شیر قهوه 200 سی سی دومینو

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ شده قوطی رنگین کمان

شیر غلیظ شده قوطی رنگین کمان

106000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 1 لیتر مانیزان

شیر پر چرب 1 لیتر مانیزان

28000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری دومینو

شیر توت فرنگی 200 میلی لیتری دومینو

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 سی سی دامداران

شیر قهوه 200 سی سی دامداران

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 200 سی سی پاک

شیر 200 سی سی پاک

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 3.5 درصد مانیزان

شیر 3.5 درصد مانیزان

29000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو

شیر کاکائو 200 میلی لیتری دومینو

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو کوچک استریل 200 گرم دامداران

شیر کاکائو کوچک استریل 200 گرم دامداران

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3 درصد 200 میلی‌لیتری کاله

شیر پر چرب 3 درصد 200 میلی‌لیتری کاله

10000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو پاکتی پاک

شیر کاکائو پاکتی پاک

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو نیم چرب 1 لیتری روزانه

شیر کاکائو نیم چرب 1 لیتری روزانه

38000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر موز 2.5 درصد چربی 200 میل کاله

شیر موز 2.5 درصد چربی 200 میل کاله

13000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ قرمز با کلسترول پایین 170 گرمی رنگین کمان

شیر غلیظ قرمز با کلسترول پایین 170 گرمی رنگین کمان

110000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری روزانه

شیر پر چرب 3 درصد 1 لیتری روزانه

32000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 1 لیتری روزانه

شیر قهوه 1 لیتری روزانه

38000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
سویا شیر ساده 1 لیتری مانداسوی

سویا شیر ساده 1 لیتری مانداسوی

80000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر 10 عددی رین بو

شیر 10 عددی رین بو

120000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیط شده 14 گرمی پرزیدنت

شیر غلیط شده 14 گرمی پرزیدنت

181100 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

شیر کم چرب 1 لیتری روزانه

32000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 3 درصد چربی 1 لیتری پاک

شیر کاکائو 3 درصد چربی 1 لیتری پاک

42000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 1 لیتری کاله

شیر پر چرب 1 لیتری کاله

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو کم چرب 1 لیتری دامداران

شیر کاکائو کم چرب 1 لیتری دامداران

45000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک

شیر کم چرب بدون لاکتوز 946 سی سی پاک

28000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب بطری 1 لیتری کاله

شیر کم چرب بطری 1 لیتری کاله

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کاکائو 3 درصد چربی 250 میل پاک

شیر کاکائو 3 درصد چربی 250 میل پاک

15000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1.5 لیتری دامداران

شیر کم چرب 1.5 لیتری دامداران

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتری مانیزان

شیر کم چرب 1 لیتری مانیزان

27000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر غلیظ شده با عسل 397 گرمی دان

شیر غلیظ شده با عسل 397 گرمی دان

70000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کامل 1 لیتری دامداران

شیر کامل 1 لیتری دامداران

28000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرسویا چندغله 1 لیتری وی سوی

شیرسویا چندغله 1 لیتری وی سوی

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرسویا 300 میل ویتامیلک

شیرسویا 300 میل ویتامیلک

72000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویا 300 میل ویتا میلک

شیر سویا 300 میل ویتا میلک

72000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر سویای طعم دار 300 میل وی سوی

شیر سویای طعم دار 300 میل وی سوی

72000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر اورجینال پاکتی 1000 میل وی سوی

شیر اورجینال پاکتی 1000 میل وی سوی

135000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر نارگیل 280 میل تای کوکو

شیر نارگیل 280 میل تای کوکو

165000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرنارگیل شکلاتی 280 سی سی تای کوکو

شیرنارگیل شکلاتی 280 سی سی تای کوکو

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر نارگیل کافی 280 میل تای کوکو

شیر نارگیل کافی 280 میل تای کوکو

165000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیرنارگیل با موز 280 سی سی تای کوکو

شیرنارگیل با موز 280 سی سی تای کوکو

85000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قوطی 170 گرمی رین بو

شیر قوطی 170 گرمی رین بو

157000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1/5 درصد 950 سی سی دومینو

شیر کم چرب 1/5 درصد 950 سی سی دومینو

24000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 1 لیتر دومینو

شیر پر چرب 1 لیتر دومینو

25000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر کم چرب 1 لیتر دومینو

شیر کم چرب 1 لیتر دومینو

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر پر چرب 3.2 درصد چربی 1 لیتری دومینو

شیر پر چرب 3.2 درصد چربی 1 لیتری دومینو

30000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر موز 200 میل روزانه

شیر موز 200 میل روزانه

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
شیر قهوه 200 میل روزانه

شیر قهوه 200 میل روزانه

12000 تومان

تومان

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  بعدی  آخرین