» محصولات » لبنیات » حلوا ارده
دسته بندی ها
فیلترها
  • عقاب
  • شیررضا
  • برسام
  • مینو
  • دکترکارنیک (Dr.Karnik)
  • تاهین (Tahin)
  • کمتر از 500 گرم
  • 500 گرم و بیشتر
  • حلوا شکری
  • حلوا ارده
فیلتر کردن
فقط نمایش کالاهای موجود
ارده 600 گرمی ترکیه ای تاهین

ارده 600 گرمی ترکیه ای تاهین

365000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری با شیره خرما 400 گرمی عقاب

حلوا شکری با شیره خرما 400 گرمی عقاب

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده شیره 360 گرمی مینو

ارده شیره 360 گرمی مینو

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده شیره 450 و 600 گرمی عقاب

ارده شیره 450 و 600 گرمی عقاب

280000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده سنتی 850 گرمی شیررضا

حلوا ارده سنتی 850 گرمی شیررضا

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده ممتاز 500 گرمی برسام

حلوا ارده ممتاز 500 گرمی برسام

100000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده ممتاز 800 گرمی برسام

حلوا ارده ممتاز 800 گرمی برسام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده ممتاز پسته ای 450 گرمی برسام

حلوا ارده ممتاز پسته ای 450 گرمی برسام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده پسته ای ممتاز 500 گرمی برسام

حلوا ارده پسته ای ممتاز 500 گرمی برسام

122000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده ممتاز 400 گرمی برسام

ارده ممتاز 400 گرمی برسام

110000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده ممتاز شکلاتی کاکائویی 350 گرمی برسام

ارده ممتاز شکلاتی کاکائویی 350 گرمی برسام

90000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده ممتاز شکلاتی با طعم شیری 350 گرمی برسام

ارده ممتاز شکلاتی با طعم شیری 350 گرمی برسام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده ممتاز شکلاتی با طعم قهوه 350 گرمی برسام

ارده ممتاز شکلاتی با طعم قهوه 350 گرمی برسام

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده سنتی 400 گرمی عقاب

حلوا ارده سنتی 400 گرمی عقاب

130300 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری 50 گرمی عقاب

حلوا شکری 50 گرمی عقاب

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری 100 گرمی عقاب

حلوا شکری 100 گرمی عقاب

29000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
ارده 600 گرمی عقاب

ارده 600 گرمی عقاب

230000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوای رژیمی بدون شکر250 گرمی عقاب

حلوای رژیمی بدون شکر250 گرمی عقاب

105000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب

حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب

80000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری پسته‌ای 250 گرمی عقاب

حلوا شکری پسته‌ای 250 گرمی عقاب

88000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب

حلوا شکری ساده 250 گرمی عقاب

75000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری پسته‌ای 880 گرمی عقاب

حلوا شکری پسته‌ای 880 گرمی عقاب

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری ساده 880 گرمی عقاب

حلوا شکری ساده 880 گرمی عقاب

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری کنجدی 400 گرمی عقاب

حلوا شکری کنجدی 400 گرمی عقاب

125000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری پسته‌ای 400 گرمی عقاب

حلوا شکری پسته‌ای 400 گرمی عقاب

135000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب

حلوا شکری ساده 400 گرمی عقاب

115000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلواشکری 370 گرمی دکتر کارنیک

حلواشکری 370 گرمی دکتر کارنیک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلواشکری 250 گرمی دکتر کارنیک

حلواشکری 250 گرمی دکتر کارنیک

0 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
حلوا ارده با مغز پسته 500 گرمی درپیچ

حلوا ارده با مغز پسته 500 گرمی درپیچ

ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد